Merle’s Art

Merle’s World Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Merle Soolo (kevytyrittäjä)
Urheilukatu 38 A 21
00250 Helsinki
+358 44 0919 698
merlesart123@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Merle Soolo
Urheilukatu 38 A 21
00250 Helsinki
+358 44 0919 698
merlesart123@gmail.com

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Merle’s World asiakasrekisterin ylläpitäminen, tilausten hallinnointi, laskutus, arkistointi ja käsittely.
Tietoja käytetään yrityksen toiminnan kehittämiseksi sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä rajoissa.
 
Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esim. mainonnan kohdistamiseen ilman, että henkilötietoja luovutettaisiin ulkopuolisille tahoille. Teknisten vaatimusten vuoksi saatetaan siirtää osia rekisterintiedosta yhteistyökumppaneille asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämisen varten.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Kyseessä olevat henkilötietoryhm

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
–       Henkilön etu- ja sukunimi
–       Edustamansa yhteisö
–       Sähköpostiosoite
–       Postiosoite
–       Puhelinnumero
–       Tiedot aikaisemmista tilauksista
–       Laskutukseen liittyvät asiat

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan ostoksista yrityksen liikkeessä, verkkopalvelussa, jälleenmyyjiltä sekä asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista palvelun käyttämisen aikana.
 
Asiakasrekisterin tiedot ovat vain yrityksen käytössä, paitsi ulkoista palvelutarjontaa käyttäessään lisäarvopalvelun tuottamisen varten tai luottopäätöksen tueksi.
Tiedot luovutetaan yrityksen ulkopuolelle yhteistyökumppaneiden käyttöön vain luottohakemuksen, perintään, laskutukseen liittyvissä asioissa tai lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, jos se ei ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet sitä estä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainostaan salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä niitä asiakastietoja.
Sähköistä aineistoa (asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä) on oikeus käyttää ainoastaan määrätyillä työntekijöillä, kellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja joka on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

Evästeet

Käytämme sivullamme evästeitä (”cookies”), joka on pieni tekstitiedosto. Se ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön tarkoitus on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta.
 
Vaikka evästeiden avulla ei voida tunnistaa vierailijaa, voi tietoja hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa. Jos käyttäjä täyttää sivustollamme lomakkeen, voidaan tietoa kuitenkin liittää mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.
 
Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
–       vierailijan IP-osoite
–       vierailun ajankohta
–       selatut sivut ja sivujen katseluajat
–       vierailijan selain
 
Vierailijalla on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia.
Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä ottamalla yhteys kirjallisena ja allekirjoitettuna yrityksen rekisterin pitämään yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Korjauspyyntö virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentunut henkilötietoihin tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen henkilörekisterin ylläpitäjälle.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta tiedot on saatu ja jolle tiedot on luovutettu.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos sinusta sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta.
 
Kansalaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

01.03.2022, Helsinki – Merle’s World / merlesart.fi

Scroll to Top